//TULKKAUSPALVELUT

 

Asioimistulkkaus

Asioimistulkkaus on viranomaisen ja asiakkaan välinen asioimisdialogi. Tulkkaustilanne on tyypillisesti haastattelu, kuulustelu, neuvottelu, oikeudenkäynti tai selvitys- ja tiedonvälityskeskustelu. Tulkkaustilanne voi olla myös monologi, kuten tiedoksianto, luento tai juhlapuhe. Asioimistulkkaus toteutetaan tyypillisesti peräkkäistulkkauksena, mutta se voi olla myös samanaikaistulkkausta.

 • Asioimistulkkausta hyödynnetään esimerkiksi:
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tulkkaukset
 • Oikeus- ja poliisitulkkaukset
 • Seminaari- ja opintotulkkaukset
 • Mielenterveystulkkaukset

Ammattitaitoiset asioimistulkkimme toimivat puolueettomasti ja heitä sitoo ehdoton salassapitovelvollisuus. Tulkki tulkkaa osapuolten välisen keskustelun sellaisenaan: mitään lisäämättä tai pois jättämättä. Tulkki ei osallistu itse keskusteluun eikä anna asenteidensa tai mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä.

 

Tulkkausmuodot

Lähitulkkaus. Tulkki on tulkkaustilanteessa muiden viestijäosapuolten kanssa samassa tilassa. Käytännössä tulkki tulee siis tilaajan osoittamaan paikkaan tulkkaamaan.

Etätulkkaus. Tulkki tulkkaa etänä, muista viestijäosapuolista erillään. Käytännössä toteutetaan usein joko puhelin- tai videotulkkauksena. Etätulkkaus tapahtuu aina ennalta sovittuun aikaan.

 

Tulkkausmenetelmät

Konsekutiivi- eli peräkkäistulkkaus. Puhujan kertomus tulkataan toiselle kielelle puheenvuoron jälkeen. Puheenvuoron pituus voi vaihdella paljonkin niin tilanteen kuin puhujankin mukaan. Useimmiten pidempi puhe tai keskustelu jaksotetaan sopiviksi ajatuskokonaisuuksiksi, jotka tulkki tulkkaa, kun puhejakso on päättynyt.

Simultaani- eli samanaikaistulkkaus. Tulkki tulkkaa puhetta muutaman sekunnin viiveellä, eli käytännössä lähes samaan aikaan, kun puhuja puhuu. Simultaanitulkkausta käytetään esimerkiksi kokouksissa ja seminaareissa.

 

Ohjeita tulkkaustilanteeseen osallistuvalle

Seuraavassa esitellään muutamia hyödyllisiä toimintaohjeita varsinaiseen tulkkaustilanteeseen osallistuvalle viestijäosapuolelle:

 • Kohdista puheesi ja katseesi puhuessasi asiakkaaseen (ei tulkkiin). Puhuessasi pyri mahdollisimman selkään ilmaisuun sekä asiasisällön järkevään jaksottamiseen. Käytä peruskieltä ja vältä ammattislangia tai monimerkityksellisiä kielikuvia.
 • Tulkki saattaa pyytää sinua myös keskeyttämään hetkeksi, toistamaan sanomaasi tai selventämään, mitä jollakin asialla tarkoitat - varaudu siis myös tähän.
 • Tulkki voi tehdä tulkkauksen aikana muistiinpanoja tulkkausta helpottaakseen. Muistiinpanot hävitetään tulkkauksen jälkeen.
 • Tulkki tulkkaa osapuolien välisen keskustelun sellaisenaan: mitään lisäämättä tai pois jättämättä. Tulkki ei osallistu itse keskusteluun eikä anna sisältöön liittyen myöskään mielipiteitään.
 • Tulkkia ei tule tilanteessa puhutella kesken tulkkauksen. Neuvoa tulkkaukseen liittyvissä asioissa voi kysyä aina ennen tulkkaustilannetta.
 • Mikäli tulkki on tulkkaamassa useamman tunnin, pidetään kerran tunnissa noin 10-15 minuutin mittainen tauko. Mieti käsiteltävien asioiden määrä ennakkoon, jotta sovitusta aikataulusta saadaan pidettyä kiinni. Tulkki on paikalla vain tulkkaukselle varatun ajan.

 

//OTA YHTEYTTÄ

Daniel Faily
045 228 6511
daniel.faily (at) faily.fi